U kunt bij Dierenartsenpraktijk Ter Dreve terecht voor:

kleine huisdieren

PAS OP – Zelf toedienen van medicatie:

We horen regelmatig wel eens tijdens een consultatie ”ik heb mijn hond/kat zelf al een pijnstiller of medicijn X gegeven”. Het is echter GEEN goed idee om zelf (zonder advies van de dierenarts) medicatie te gaan toedienen bij uw huisdier! De meeste medicijnen die geschikt zijn voor mensen (humane geneesmiddelen), zijn daarom niet altijd veilig voor dieren; alsook de toedieningsdosis kan enorm verschillen. Een gemiddelde mens weegt meestal veel meer dan een kleine hond of kat… Sommige producten zijn zeer schadelijk voor bepaalde dieren/diersoorten en kunnen zo voor vergiftiging en aldus grote problemen zorgen!.

Enkele voorbeelden van vaak gebruikte medicijnen die NIET geschikt zijn voor uw viervoeter:

 • PARACETAMOL (Dafalgan®, Perdolan®, …)
  Is vooral giftig voor katten, en in mindere mate voor honden. Kan leiden tot ernstige bloedarmoede, leverfalen en nierfalen, met soms sterfte tot gevolg.
 • IBUPROFEN
  Zeer giftig voor katten; wordt niet goed verwerkt in de lever van de kat en kan zorgen voor nierfalen met slechte prognose.
 • ACETYLSALICYLZUUR (Aspirine®)
  Bij katten ontbreekt het enzyme om aspirine te verwerken waardoor het medicijn lang in het lichaam blijft hangen. Na frequente toediening is er een groot risico op maag-en darmzweren en nierfalen, ook bij honden is dit het geval.
 • LOPERAMIDE (Imodium®)
  Is ook in lage dosis giftig voor sommige Shelties en Collie-achtigen wegens een mutatie in het MDR 1-gen. Deze mutatie zorgt ervoor dat er bij deze rassen een eiwit ontbreekt ter hoogte van de hersenen dat ervoor moet zorgen dat bepaalde geneesmiddelen (ook antiparasitaire middelen, pijnstillers, verdovingsmiddelen etc…) toch in het hersenweefsel kunnen doordringen en schade veroorzaken aan het zenuwstelsel, met soms sterfte tot gevolg.

Besluit

Indien u toch zelf een bepaald of bovenstaand medicijn hebt toegediend en uw dier ziekteverschijnselen vertoont (vb. snelle ademhaling, depressie, braken, niet eten,..); neem dan zo snel mogelijk contact op met de dierenarts! Afhankelijk van de tijd die verstreken is sinds de inname kunnen we uw dier evt. nog doen braken en/of een gepaste behandeling instellen. Ook indien uw dier geen symptomen vertoont, vermeld u toch best welke medicatie u reeds hebt toegediend zodanig wij daarmee rekening kunnen houden in de verdere behandeling van de patiënt.